Khuyến mãi 20%

-20%
 Áo 2 dây bèo lai Áo 2 dây bèo lai
712,000₫ 890,000₫

Áo 2 dây bèo lai

712,000₫ 890,000₫

-20%
 Áo 2 dây bom bom Áo 2 dây bom bom
712,000₫ 890,000₫

Áo 2 dây bom bom

712,000₫ 890,000₫

-20%
 Áo khoác Kimono sơ mi Áo khoác Kimono sơ mi
1,752,000₫ 2,190,000₫

Áo khoác Kimono sơ mi

1,752,000₫ 2,190,000₫

-20%
 Đầm 2 dây bom bom Đầm 2 dây bom bom
1,512,000₫ 1,890,000₫

Đầm 2 dây bom bom

1,512,000₫ 1,890,000₫

-20%
 Đầm 2 dây yếm nút Đầm 2 dây yếm nút
1,592,000₫ 1,990,000₫

Đầm 2 dây yếm nút

1,592,000₫ 1,990,000₫

-20%
 Đầm 2 dây yếm nút Đầm 2 dây yếm nút
1,592,000₫ 1,990,000₫

Đầm 2 dây yếm nút

1,592,000₫ 1,990,000₫

-20%
 Đầm cổ chéo tay con Đầm cổ chéo tay con
2,072,000₫ 2,590,000₫

Đầm cổ chéo tay con

2,072,000₫ 2,590,000₫

-20%
 Đầm dài suông Đầm dài suông
2,072,000₫ 2,590,000₫

Đầm dài suông

2,072,000₫ 2,590,000₫

-20%
 Đầm gấm 2 dây Đầm gấm 2 dây
2,872,000₫ 3,590,000₫

Đầm gấm 2 dây

2,872,000₫ 3,590,000₫

-20%
 Đầm gấm cúp ngực Đầm gấm cúp ngực
2,872,000₫ 3,590,000₫

Đầm gấm cúp ngực

2,872,000₫ 3,590,000₫

-20%
 Đầm không vai lai ren Đầm không vai lai ren
1,512,000₫ 1,890,000₫

Đầm không vai lai ren

1,512,000₫ 1,890,000₫

-20%
 Đầm sơ mi chân bèo hoạ tiết Đầm sơ mi chân bèo hoạ tiết
1,912,000₫ 2,390,000₫

Đầm sơ mi chân bèo hoạ tiết

1,912,000₫ 2,390,000₫

-20%
 Đầm sơ mi chân bèo họa tiết Đầm sơ mi chân bèo họa tiết
1,912,000₫ 2,390,000₫

Đầm sơ mi chân bèo họa tiết

1,912,000₫ 2,390,000₫

-20%
 Đầm thắt gút ngực Đầm thắt gút ngực
1,752,000₫ 2,190,000₫

Đầm thắt gút ngực

1,752,000₫ 2,190,000₫

-20%
 Đầm xòe lưng A Đầm xòe lưng A
1,912,000₫ 2,390,000₫

Đầm xòe lưng A

1,912,000₫ 2,390,000₫

-20%
 Đầm yếm xòe X lưng Đầm yếm xòe X lưng
1,592,000₫ 1,990,000₫

Đầm yếm xòe X lưng

1,592,000₫ 1,990,000₫

-20%
 LQ khoét eo sau LQ khoét eo sau
2,872,000₫ 3,590,000₫

LQ khoét eo sau

2,872,000₫ 3,590,000₫

-20%
 LQ ngắn tay rộng LQ ngắn tay rộng
2,072,000₫ 2,590,000₫

LQ ngắn tay rộng

2,072,000₫ 2,590,000₫

-20%
 LQ Short đắp chéo LQ Short đắp chéo
2,072,000₫ 2,590,000₫

LQ Short đắp chéo

2,072,000₫ 2,590,000₫

-20%
 Quần lưng ren Quần lưng ren
1,512,000₫ 1,890,000₫

Quần lưng ren

1,512,000₫ 1,890,000₫

-20%
 Quần phối lai phồng Quần phối lai phồng
1,432,000₫ 1,790,000₫

Quần phối lai phồng

1,432,000₫ 1,790,000₫

-20%
 Quần suôn lai V (in hoạ tiết) Quần suôn lai V (in hoạ tiết)
1,592,000₫ 1,990,000₫

Quần suôn lai V (in hoạ tiết)

1,592,000₫ 1,990,000₫

-20%
 Quần thụng 2 túi sau Quần thụng 2 túi sau
1,432,000₫ 1,790,000₫

Quần thụng 2 túi sau

1,432,000₫ 1,790,000₫

-20%
 Quần xẻ rua hông (in hoạ tiết) Quần xẻ rua hông (in hoạ tiết)
1,592,000₫ 1,990,000₫
-20%
 Quần xẻ rua hông (in hoạ tiết) Quần xẻ rua hông (in hoạ tiết)
1,592,000₫ 1,990,000₫
-20%
 Váy dài bèo đắp (in hoạ tiết) Váy dài bèo đắp (in hoạ tiết)
1,752,000₫ 2,190,000₫