Khuyến mãi 50%

-50%
 Áo 2 hàng nút đai eo Áo 2 hàng nút đai eo
1,195,000₫ 2,390,000₫

Áo 2 hàng nút đai eo

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Áo bèo ngực tay dài Áo bèo ngực tay dài
495,000₫ 990,000₫

Áo bèo ngực tay dài

495,000₫ 990,000₫

-50%
 Áo croptop chéo lưng Áo croptop chéo lưng
495,000₫ 990,000₫

Áo croptop chéo lưng

495,000₫ 990,000₫

-50%
 Áo hai dây bính Áo hai dây bính
395,000₫ 790,000₫

Áo hai dây bính

395,000₫ 790,000₫

-50%
 Áo Linen Kimono bo eo Áo Linen Kimono bo eo
495,000₫ 990,000₫

Áo Linen Kimono bo eo

495,000₫ 990,000₫

-50%
 Áo lưới đính hoa Áo lưới đính hoa
895,000₫ 1,790,000₫

Áo lưới đính hoa

895,000₫ 1,790,000₫

-50%
 Áo phối ruy băng Áo phối ruy băng
445,000₫ 890,000₫

Áo phối ruy băng

445,000₫ 890,000₫

-50%
 Áo vest khoác Áo vest khoác
945,000₫ 1,890,000₫

Áo vest khoác

945,000₫ 1,890,000₫

-50%
 Áo vest khoác thắt lưng Áo vest khoác thắt lưng
1,095,000₫ 2,190,000₫

Áo vest khoác thắt lưng

1,095,000₫ 2,190,000₫

-50%
 Áo yếm cổ đổ hạt Áo yếm cổ đổ hạt
645,000₫ 1,290,000₫

Áo yếm cổ đổ hạt

645,000₫ 1,290,000₫

-50%
 Đầm bút chì cổ V Đầm bút chì cổ V
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm bút chì cổ V

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm bút chì lưng A Đầm bút chì lưng A
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm bút chì lưng A

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm bút chì lưng A Đầm bút chì lưng A
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm bút chì lưng A

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm bút chì rã cúp Đầm bút chì rã cúp
1,295,000₫ 2,590,000₫

Đầm bút chì rã cúp

1,295,000₫ 2,590,000₫

-50%
 Đầm chéo ngực Đầm chéo ngực
1,395,000₫ 2,790,000₫

Đầm chéo ngực

1,395,000₫ 2,790,000₫

-50%
 Đầm chéo ngực hở lưng Đầm chéo ngực hở lưng
1,095,000₫ 2,190,000₫

Đầm chéo ngực hở lưng

1,095,000₫ 2,190,000₫

-50%
 Đầm cổ peter pan Đầm cổ peter pan
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm cổ peter pan

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm cúp ngực 3 ben Đầm cúp ngực 3 ben
1,395,000₫ 2,790,000₫

Đầm cúp ngực 3 ben

1,395,000₫ 2,790,000₫

-50%
 Đầm cúp ngực nơ sau Đầm cúp ngực nơ sau
1,295,000₫ 2,590,000₫

Đầm cúp ngực nơ sau

1,295,000₫ 2,590,000₫

-50%
 Đầm dài 3 tầng Đầm dài 3 tầng
1,495,000₫ 2,990,000₫

Đầm dài 3 tầng

1,495,000₫ 2,990,000₫

-50%
 Đầm dài bèo tay Đầm dài bèo tay
1,795,000₫ 3,590,000₫

Đầm dài bèo tay

1,795,000₫ 3,590,000₫

-50%
 Đầm dài sơ mi xẻ sau Đầm dài sơ mi xẻ sau
1,495,000₫ 2,990,000₫

Đầm dài sơ mi xẻ sau

1,495,000₫ 2,990,000₫

-50%
 Đầm dài sơ mi xẻ sau Đầm dài sơ mi xẻ sau
1,495,000₫ 2,990,000₫

Đầm dài sơ mi xẻ sau

1,495,000₫ 2,990,000₫

-50%
 Đầm kim sa 1 vai Đầm kim sa 1 vai
945,000₫ 1,890,000₫

Đầm kim sa 1 vai

945,000₫ 1,890,000₫

-50%
 Đầm kim sa 2 dây Đầm kim sa 2 dây
945,000₫ 1,890,000₫

Đầm kim sa 2 dây

945,000₫ 1,890,000₫

-50%
 Đầm Linen 2 dây xẻ đùi Đầm Linen 2 dây xẻ đùi
1,495,000₫ 2,990,000₫

Đầm Linen 2 dây xẻ đùi

1,495,000₫ 2,990,000₫

-50%
 Đầm ngực cánh hoa Đầm ngực cánh hoa
1,395,000₫ 2,790,000₫

Đầm ngực cánh hoa

1,395,000₫ 2,790,000₫

-50%
 Đầm ống pli eo Đầm ống pli eo
945,000₫ 1,890,000₫

Đầm ống pli eo

945,000₫ 1,890,000₫

-50%
 Đầm phối lai ren Đầm phối lai ren
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm phối lai ren

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm ren bút chì Đầm ren bút chì
1,645,000₫ 3,290,000₫

Đầm ren bút chì

1,645,000₫ 3,290,000₫

-50%
 Đầm sơ mi chân bèo họa tiết Đầm sơ mi chân bèo họa tiết
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm sơ mi chân bèo họa tiết

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm suông tay loe Đầm suông tay loe
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm suông tay loe

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm tam giác bụng Đầm tam giác bụng
945,000₫ 1,890,000₫

Đầm tam giác bụng

945,000₫ 1,890,000₫

-50%
 Đầm thắt gút ngực Đầm thắt gút ngực
1,095,000₫ 2,190,000₫

Đầm thắt gút ngực

1,095,000₫ 2,190,000₫

-50%
 Đầm trể vai Đầm trể vai
845,000₫ 1,690,000₫

Đầm trể vai

845,000₫ 1,690,000₫

-50%
 Đầm viền cúp ngực Đầm viền cúp ngực
1,295,000₫ 2,590,000₫

Đầm viền cúp ngực

1,295,000₫ 2,590,000₫

-50%
 Đầm xòe lưng A Đầm xòe lưng A
1,195,000₫ 2,390,000₫

Đầm xòe lưng A

1,195,000₫ 2,390,000₫

-50%
 Đầm Yếm Đầm Yếm
945,000₫ 1,890,000₫

Đầm Yếm

945,000₫ 1,890,000₫

-50%
 Đầm yếm viền bính Đầm yếm viền bính
1,395,000₫ 2,790,000₫

Đầm yếm viền bính

1,395,000₫ 2,790,000₫

-50%
 Đầm yếm xòe X lưng Đầm yếm xòe X lưng
995,000₫ 1,990,000₫

Đầm yếm xòe X lưng

995,000₫ 1,990,000₫