TP Tiệc Cưới

 Đầm dài chiffon 2 khoen 3 tầng  Đầm dài chiffon 2 khoen 3 tầng
5,990,000₫
 Đầm dài chiffon xếp pli  Đầm dài chiffon xếp pli
4,990,000₫
 Đầm dài hai tầng hở lưng  Đầm dài hai tầng hở lưng
4,590,000₫
 Đầm dài kim sa xoắn eo  Đầm dài kim sa xoắn eo
4,790,000₫
 Đầm dài lụa rã thân  Đầm dài lụa rã thân
4,990,000₫
 Đầm dài lưng Y  Đầm dài lưng Y
4,990,000₫
 Đầm dài peplum ống  Đầm dài peplum ống
4,990,000₫
 Đầm dài vintage cổ V  Đầm dài vintage cổ V
5,990,000₫
 Đầm ngực vải xé hoa lan  Đầm ngực vải xé hoa lan
4,990,000₫