Aodai (Order)

Hết hàng
 Áo dài phối nửa thân Áo dài phối nửa thân
7,590,000₫
 Áo gấm nút lỗ hông dài(Silk) Áo gấm nút lỗ hông dài(Silk)
3,590,000₫
 Áo dài Linen cách tân 2 lớp thêu Áo dài Linen cách tân 2 lớp thêu
2,990,000₫
 Áo dài tay phồng ngắn Áo dài tay phồng ngắn
7,590,000₫
 Áo dài nhung cách tân raplan Áo dài nhung cách tân raplan
3,890,000₫
 Áo dài nhung cách tân cổ tròn Áo dài nhung cách tân cổ tròn
3,890,000₫
 Áo dài gấm rồng Áo dài gấm rồng
7,590,000₫
 Áo dài cách tân tay lỡ Áo dài cách tân tay lỡ
4,590,000₫
 Áo dài gấm xẻ 3 tà Áo dài gấm xẻ 3 tà
3,990,000₫
 Áo dài cách tân ren raplan Áo dài cách tân ren raplan
2,790,000₫
 Áo dài cách tân phối ren Áo dài cách tân phối ren
2,790,000₫
 Áo dài lửng đan hông Áo dài lửng đan hông
3,790,000₫
 Áo dài cách tân cổ vuông Áo dài cách tân cổ vuông
4,790,000₫
 Áo dài truyền thống Áo dài truyền thống
5,590,000₫
 Áo dài nhung cổ tròn Áo dài nhung cổ tròn
7,590,000₫
 Áo dài nhung cổ thuyền Áo dài nhung cổ thuyền
7,590,000₫
 Áo dài cách tân hoa nhung Áo dài cách tân hoa nhung
4,590,000₫
 Áo dài nhung cổ V Áo dài nhung cổ V
7,590,000₫