Resort 2023

 Quần thắt dây ống suông Quần thắt dây ống suông
1,890,000₫
 Đầm Linen phối bèo tròn Đầm Linen phối bèo tròn
2,690,000₫
 Áo Linen sát nách nhún eo Áo Linen sát nách nhún eo
1,290,000₫
 Đầm dài Linen sơ mi lệch tầng Đầm dài Linen sơ mi lệch tầng
2,990,000₫
 Váy Linen A Váy Linen A
1,090,000₫

Váy Linen A

1,090,000₫

 Quần Linen xẻ lai trước Quần Linen xẻ lai trước
1,890,000₫
 Áo sơ mi nẹp ply trước Áo sơ mi nẹp ply trước
1,790,000₫
 Đầm Linen sát nách nhún eo Đầm Linen sát nách nhún eo
2,690,000₫
 Áo Linen bèo ngực hở vai Áo Linen bèo ngực hở vai
1,490,000₫
 Đầm Linen 2 tầng bèo tay Đầm Linen 2 tầng bèo tay
2,890,000₫
 Áo nhung cổ cao crop ngực Áo nhung cổ cao crop ngực
1,890,000₫
 Quần suông 2 nút túi Quần suông 2 nút túi
1,890,000₫
 Quần Linen xẻ ống dây thừng Quần Linen xẻ ống dây thừng
1,990,000₫
 Quần Linen nhiều nút bấm trước Quần Linen nhiều nút bấm trước
1,990,000₫
 Áo Linen sát nách bèo trước Áo Linen sát nách bèo trước
1,390,000₫
 Áo Ramie thêu tay phồng dài Áo Ramie thêu tay phồng dài
1,890,000₫
 Áo Linen sóng eo Áo Linen sóng eo
1,090,000₫
 Áo Linen 2 dây Áo Linen 2 dây
990,000₫
 Đầm nhún vai tay dài Đầm nhún vai tay dài
2,790,000₫
 Áo khoác dài dantol Áo khoác dài dantol
3,290,000₫
 Đầm Linen A bèo nơ vai Đầm Linen A bèo nơ vai
2,690,000₫
 Đầm dài tơ xoắn ngực 3 tầng Đầm dài tơ xoắn ngực 3 tầng
5,990,000₫
 Áo Linen sơ mi chéo lưng có tay Áo Linen sơ mi chéo lưng có tay
1,390,000₫
 LQ ngắn Ramie thêu LQ ngắn Ramie thêu
2,790,000₫
 Đầm dài Linen xoắn ngực 3 tầng Đầm dài Linen xoắn ngực 3 tầng
3,290,000₫
 Áo sơ mi Linen 1 nút sau Áo sơ mi Linen 1 nút sau
1,690,000₫
 Đầm Linen sát nách 3 tầng Đầm Linen sát nách 3 tầng
2,790,000₫
 Đầm Linen A bèo 2 hông Đầm Linen A bèo 2 hông
2,790,000₫
 Đầm bèo khoét hông Đầm bèo khoét hông
2,790,000₫
 Đầm Linen rộng đắp tầng Đầm Linen rộng đắp tầng
2,790,000₫
 Đầm dài lụa sơ mi lệch tầng Đầm dài lụa sơ mi lệch tầng
3,590,000₫
 Áo Linen sơ mi nơ lưng Áo Linen sơ mi nơ lưng
1,490,000₫
 Áo Linen 2 dây 4 màu Áo Linen 2 dây 4 màu
990,000₫
 Đầm dài Linen 2 dây 4 tầng Đầm dài Linen 2 dây 4 tầng
2,990,000₫
 Đầm dài 3 tầng tay dài Đầm dài 3 tầng tay dài
6,590,000₫
 Đầm Linen tay dài hở lưng Đầm Linen tay dài hở lưng
2,590,000₫
 Đầm dài Linen nút trước bèo tay Đầm dài Linen nút trước bèo tay
2,890,000₫
 Đầm dài 3 tầng thắt eo Đầm dài 3 tầng thắt eo
2,990,000₫
 Đầm tơ 2 tầng tay dài Đầm tơ 2 tầng tay dài
3,590,000₫