AODAI TET 2021

 Áo dài 2 tà nhún  Áo dài 2 tà nhún
7,590,000₫
 Áo dài cách tân 2 lớp  Áo dài cách tân 2 lớp
3,890,000₫
 Áo dài cổ V xẻ 3 tà  Áo dài cổ V xẻ 3 tà
6,900,000₫
 Áo dài gấm rồng  Áo dài gấm rồng
7,590,000₫
 Áo dài gấm xẻ 3 tà  Áo dài gấm xẻ 3 tà
3,990,000₫
 Áo dài lửng đan hông  Áo dài lửng đan hông
3,790,000₫
 Áo dài nhung cách tân cổ tròn  Áo dài nhung cách tân cổ tròn
3,890,000₫
 Áo dài nhung cách tân raplan  Áo dài nhung cách tân raplan
3,890,000₫
 Áo dài phối nhung xẻ 3 tà  Áo dài phối nhung xẻ 3 tà
7,590,000₫
 Áo dài tay phồng ngắn  Áo dài tay phồng ngắn
7,590,000₫