Đầm Dài (có sẵn)

 Đầm dài lụa sơ mi lệch tầng Đầm dài lụa sơ mi lệch tầng
3,590,000₫
 Đầm dài tơ xoắn ngực 3 tầng Đầm dài tơ xoắn ngực 3 tầng
5,990,000₫
 Đầm dài 3 tầng tay dài Đầm dài 3 tầng tay dài
6,590,000₫
 Đầm dài Linen 2 dây 4 tầng Đầm dài Linen 2 dây 4 tầng
2,990,000₫
 Đầm dài Linen sơ mi lệch tầng Đầm dài Linen sơ mi lệch tầng
2,990,000₫
 Đầm dài 3 tầng thắt eo Đầm dài 3 tầng thắt eo
2,990,000₫
 Đầm dài Linen xoắn ngực 3 tầng Đầm dài Linen xoắn ngực 3 tầng
3,290,000₫
 Đầm dài Linen nút trước bèo tay Đầm dài Linen nút trước bèo tay
2,890,000₫
 Đầm Linen sơ mi dài phối tà Đầm Linen sơ mi dài phối tà
2,790,000₫
 Đầm dài Linen sát nách nhún eo Đầm dài Linen sát nách nhún eo
3,290,000₫
 Đầm dài tơ 3 tầng có tay Đầm dài tơ 3 tầng có tay
6,900,000₫
 Đầm lụa dài lệch thân Đầm lụa dài lệch thân
3,990,000₫
-20%
 Đầm lụa dài rút 1 hông Đầm lụa dài rút 1 hông
3,992,000₫ 4,990,000₫

Đầm lụa dài rút 1 hông

3,992,000₫ 4,990,000₫

-20%
 Đầm dài tay loe chéo Đầm dài tay loe chéo
2,232,000₫ 2,790,000₫

Đầm dài tay loe chéo

2,232,000₫ 2,790,000₫

-20%
 Đầm dài V rộng (Lót) Đầm dài V rộng (Lót)
2,232,000₫ 2,790,000₫

Đầm dài V rộng (Lót)

2,232,000₫ 2,790,000₫

-20%
 Đầm dài ren lai tay Đầm dài ren lai tay
2,232,000₫ 2,790,000₫

Đầm dài ren lai tay

2,232,000₫ 2,790,000₫

-20%
 Đầm dài suông Đầm dài suông
2,072,000₫ 2,590,000₫

Đầm dài suông

2,072,000₫ 2,590,000₫