Đầm Dạ Hội (có sẵn)

 Đầm dài lụa chéo ngực Đầm dài lụa chéo ngực
4,590,000₫
 Đầm dài 3 tầng tay dài Đầm dài 3 tầng tay dài
6,590,000₫
 Đầm dài tơ xoắn ngực 3 tầng Đầm dài tơ xoắn ngực 3 tầng
5,990,000₫
 Đầm dài tơ 3 tầng có tay Đầm dài tơ 3 tầng có tay
6,900,000₫
 Đầm lụa dài rút 1 hông Đầm lụa dài rút 1 hông
4,990,000₫
 Đầm dài đan lưới 2 hông Đầm dài đan lưới 2 hông
6,990,000₫
 Đầm dài lưng Y Đầm dài lưng Y
4,990,000₫
 Đầm dài hoa đắp V Đầm dài hoa đắp V
5,990,000₫
 Đầm dài chiffon xếp pli Đầm dài chiffon xếp pli
4,990,000₫
 Đầm dài Chipfon 2 khoen 3 tầng Đầm dài Chipfon 2 khoen 3 tầng
5,990,000₫
 Đầm dài lụa rã thân Đầm dài lụa rã thân
4,990,000₫
 Đầm dài 3 màu (Silk 100%) Đầm dài 3 màu (Silk 100%)
9,900,000₫
 Đầm dài ngực xé 1 vai Đầm dài ngực xé 1 vai
4,790,000₫