Resort 2018 Less is more

 Áo chéo thắt 1 nơ Áo chéo thắt 1 nơ
990,000₫
 Áo sơ mi 2 túi hoa chân Áo sơ mi 2 túi hoa chân
2,390,000₫
 Đầm 2 dây yếm nút Đầm 2 dây yếm nút
1,990,000₫
 Đầm dài ren lai tay Đầm dài ren lai tay
2,990,000₫
 Đầm không vai lai ren Đầm không vai lai ren
1,890,000₫
 Đầm ráp lai chéo Đầm ráp lai chéo
2,090,000₫
 Đầm sát nách cổ tròn Đầm sát nách cổ tròn
1,990,000₫
 Đầm sơ mi dài 2 túi xéo Đầm sơ mi dài 2 túi xéo
2,990,000₫
 Đầm thắt gút ngực Đầm thắt gút ngực
2,190,000₫
 Đầm xòe lưng A Đầm xòe lưng A
2,390,000₫
 Đầm xòe lưng A Đầm xòe lưng A
2,390,000₫
 Đầm yếm xòe X lưng Đầm yếm xòe X lưng
1,990,000₫
 LQ 2 cổ dantol LQ 2 cổ dantol
2,890,000₫

LQ 2 cổ dantol

2,890,000₫

 Quần bo gấu Quần bo gấu
1,890,000₫

Quần bo gấu

1,890,000₫

 Quần linen nẹp hông Quần linen nẹp hông
1,990,000₫
 Quần linen nẹp hông Quần linen nẹp hông
1,990,000₫
 Quần phối lai ngang Quần phối lai ngang
1,890,000₫
 Quần thắt dây lai ngang Quần thắt dây lai ngang
1,890,000₫
 Short thắt lưng cao Short thắt lưng cao
890,000₫
 Sleeve less dress Sleeve less dress
87₫
 Thwart hem trouser Thwart hem trouser
83₫