Resort 2018 Less is more

 Áo 2 dây bom bom Áo 2 dây bom bom
890,000₫
 Áo chéo thắt 1 nơ Áo chéo thắt 1 nơ
990,000₫
 Đầm 2 dây yếm nút Đầm 2 dây yếm nút
1,990,000₫
 Đầm không vai lai ren Đầm không vai lai ren
1,890,000₫
 Đầm nách vuông 2 túi Đầm nách vuông 2 túi
1,990,000₫
 Đầm xòe cổ V Đầm xòe cổ V
2,090,000₫
 Đầm xòe lưng A Đầm xòe lưng A
2,390,000₫
 Đầm yếm xòe Đầm yếm xòe
1,990,000₫

Đầm yếm xòe

1,990,000₫

 Hight back trouser Hight back trouser
39₫
 Lace hem maxi dress Lace hem maxi dress
13,192₫
 Lace hem sleeveless dress Lace hem sleeveless dress
83₫
 Liền quần 2 cổ dantol Liền quần 2 cổ dantol
2,890,000₫
 Quần bo gấu Quần bo gấu
1,890,000₫

Quần bo gấu

1,890,000₫

 Quần linen nẹp hông Quần linen nẹp hông
1,990,000₫
 Quần phối lai ngang Quần phối lai ngang
1,890,000₫
 Side brace linnen trouser Side brace linnen trouser
88₫
 Sleeve less dress Sleeve less dress
87₫
 Two pocket long top Two pocket long top
105₫