Resort 2018 Less is more

 Áo 2 dây bom bom Áo 2 dây bom bom
890,000₫
 Áo chéo thắt 1 nơ Áo chéo thắt 1 nơ
990,000₫
 Áo croptop lưng ren Áo croptop lưng ren
890,000₫
 Áo nút sau có cổ Áo nút sau có cổ
990,000₫
 Áo nút sau có tay Áo nút sau có tay
990,000₫
 Áo sơ mi 2 túi hoa chân Áo sơ mi 2 túi hoa chân
2,390,000₫
 Áo thắt 2 hông Áo thắt 2 hông
890,000₫
 Đầm 2 dây yếm nút Đầm 2 dây yếm nút
1,990,000₫
 Đầm dài ren lai tay Đầm dài ren lai tay
2,990,000₫
 Đầm dài sơ mi hai túi xéo Đầm dài sơ mi hai túi xéo
2,990,000₫
 Đầm dài suông Đầm dài suông
2,590,000₫
 Đầm nách vuông 2 túi Đầm nách vuông 2 túi
1,990,000₫
 Đầm sát nách cổ tròn Đầm sát nách cổ tròn
1,990,000₫
 Đầm sát nách cổ vuông Đầm sát nách cổ vuông
1,990,000₫
 Đầm thắt gút ngực Đầm thắt gút ngực
2,190,000₫
 Đầm xòe cổ V Đầm xòe cổ V
2,090,000₫
 Đầm xòe lưng A Đầm xòe lưng A
2,390,000₫
 Đầm yếm xòe X lưng Đầm yếm xòe X lưng
1,990,000₫
 LQ 2 cổ dantol LQ 2 cổ dantol
2,890,000₫

LQ 2 cổ dantol

2,890,000₫

 Quần bo gấu Quần bo gấu
1,890,000₫

Quần bo gấu

1,890,000₫

 Quần lai V 2 nút túi Quần lai V 2 nút túi
1,890,000₫
 Quần linen nẹp hông Quần linen nẹp hông
1,990,000₫
 Quần phối lai ngang Quần phối lai ngang
1,890,000₫
 Quần thắt dây lai ngang Quần thắt dây lai ngang
1,890,000₫