Resort 2018 Less is more

 Áo 2 dây bom bom Áo 2 dây bom bom
890,000₫
 Áo chéo thắt 1 nơ Áo chéo thắt 1 nơ
990,000₫
 Áo croptop lưng ren Áo croptop lưng ren
890,000₫
 Áo nút sau có tay Áo nút sau có tay
990,000₫
 Áo sơ mi 2 túi hoa chân Áo sơ mi 2 túi hoa chân
2,390,000₫
 Áo thắt 2 hông Áo thắt 2 hông
890,000₫
 Đầm 2 dây yếm nút Đầm 2 dây yếm nút
1,990,000₫
 Đầm 2 dây yếm nút Đầm 2 dây yếm nút
1,990,000₫
 Đầm dài ren lai tay Đầm dài ren lai tay
2,990,000₫
 Đầm dài ren lai tay Đầm dài ren lai tay
2,990,000₫
 Đầm không vai lai ren Đầm không vai lai ren
1,890,000₫
 Đầm không vai lai ren Đầm không vai lai ren
1,890,000₫
 Đầm nách vuông 2 túi Đầm nách vuông 2 túi
1,990,000₫
 Đầm sát nách cổ tròn Đầm sát nách cổ tròn
1,990,000₫
 Đầm sát nách cổ vuông Đầm sát nách cổ vuông
1,990,000₫
 Đầm sơ mi dài 2 túi xéo Đầm sơ mi dài 2 túi xéo
2,990,000₫
 Đầm suông dài Đầm suông dài
2,590,000₫
 Đầm thắt gút ngực Đầm thắt gút ngực
2,190,000₫
 Đầm thắt gút ngực Đầm thắt gút ngực
2,190,000₫
 Đầm xòe lưng A Đầm xòe lưng A
2,390,000₫