BST Áo Dài Umbrella Xuân 2018

 Áo dài nhung cổ thuyền  Áo dài nhung cổ thuyền
5,990,000₫
 Áo dài nhung cổ V  Áo dài nhung cổ V
6,990,000₫
 Áo dài nhung cổ vuông  Áo dài nhung cổ vuông
6,990,000₫
 Áo dài phối tay nhung  Áo dài phối tay nhung
4,590,000₫
 Áo dài phối tay nhung 2 tà  Áo dài phối tay nhung 2 tà
5,990,000₫
 Áo dài truyền thống gấm  Áo dài truyền thống gấm
6,990,000₫
 Áo dài xếp Pli tà  Áo dài xếp Pli tà
5,990,000₫