Đầm Ngắn (có sẵn)

 Đầm Linen phối bèo tròn Đầm Linen phối bèo tròn
2,690,000₫
 Đầm Linen 2 dây Ziczac sau Đầm Linen 2 dây Ziczac sau
2,590,000₫
 Đầm xoè cổ V phối ren tay Đầm xoè cổ V phối ren tay
2,590,000₫
 Đầm nút sau tay ren Đầm nút sau tay ren
2,390,000₫
 Đầm Linen sát nách nhún eo Đầm Linen sát nách nhún eo
2,690,000₫
 Đầm Linen cổ áo dài dáng A Đầm Linen cổ áo dài dáng A
2,590,000₫
 Đầm Linen 2 nơ vai Đầm Linen 2 nơ vai
2,790,000₫
 Đầm 2 túi tay ren Đầm 2 túi tay ren
2,390,000₫
 Đầm nhung peplum V ngực Đầm nhung peplum V ngực
2,990,000₫
 Đầm Linen A bèo nơ vai Đầm Linen A bèo nơ vai
2,690,000₫
 Đầm Linen 2 nơ vai ngắn Đầm Linen 2 nơ vai ngắn
1,890,000₫
 Đầm Linen rộng đắp tầng Đầm Linen rộng đắp tầng
2,790,000₫
 Đầm nhung 2 dây Ziczac sau Đầm nhung 2 dây Ziczac sau
3,590,000₫
 Đầm Linen cổ áo dài tay dài Đầm Linen cổ áo dài tay dài
2,790,000₫
 Đầm Linen sát nách 3 tầng Đầm Linen sát nách 3 tầng
2,790,000₫
 Đầm Linen 2 dây gấp giữa Đầm Linen 2 dây gấp giữa
1,890,000₫
 Đầm nhún vai tay dài Đầm nhún vai tay dài
2,790,000₫
 Đầm Linen 2 tầng bèo tay Đầm Linen 2 tầng bèo tay
2,890,000₫
 Đầm 2 túi Ramie thêu Đầm 2 túi Ramie thêu
2,390,000₫
 Đầm Linen sơ mi cổ tay đứt Đầm Linen sơ mi cổ tay đứt
2,590,000₫
 Đầm lụa bút chì lệch ngực Đầm lụa bút chì lệch ngực
3,590,000₫
 Đầm bút chì cổ V Đầm bút chì cổ V
2,390,000₫
 Đầm Linen 1 ly ngực Đầm Linen 1 ly ngực
1,890,000₫
 Đầm 2 dây bom bom Đầm 2 dây bom bom
1,890,000₫
 Đầm gấm cúp ngực Đầm gấm cúp ngực
3,590,000₫
 Đầm cổ tim xoè Đầm cổ tim xoè
2,190,000₫
 Đầm thắt nơ tay Đầm thắt nơ tay
2,190,000₫
 Đầm tơ 2 tầng bèo tay Đầm tơ 2 tầng bèo tay
3,590,000₫
 Đầm lụa ngắn xẻ đùi Đầm lụa ngắn xẻ đùi
2,990,000₫
 Đầm gấm 2 dây Đầm gấm 2 dây
3,590,000₫
 Đầm Linen A bèo 2 hông Đầm Linen A bèo 2 hông
2,790,000₫
 Đầm lụa ngắn rút 2 hông Đầm lụa ngắn rút 2 hông
3,590,000₫
 Đầm lụa ngắn 1 vai Đầm lụa ngắn 1 vai
2,990,000₫
 Đầm ráp lai chéo Đầm ráp lai chéo
2,390,000₫
 Đầm cúp ngực xẻ sau Đầm cúp ngực xẻ sau
2,190,000₫
 Đầm bút chì lưng A Đầm bút chì lưng A
2,390,000₫
 Đầm Linen tay dài hở lưng Đầm Linen tay dài hở lưng
2,590,000₫
 Đầm 2 túi chân rua Đầm 2 túi chân rua
2,190,000₫
 Đầm Linen ngắn 1 vai Đầm Linen ngắn 1 vai
1,890,000₫
 Đầm nhung chéo ngực hở lưng Đầm nhung chéo ngực hở lưng
3,590,000₫