Đầm Ngắn (Đặt hàng)

 Đầm dài Linen sơ mi lệch tầng Đầm dài Linen sơ mi lệch tầng
2,990,000₫
 Đầm linen xếp ly rộng nơ vai Đầm linen xếp ly rộng nơ vai
2,890,000₫
 Đầm ramie thêu 2 tầng Đầm ramie thêu 2 tầng
2,990,000₫
 Đầm tơ 2 tầng tay dài Đầm tơ 2 tầng tay dài
3,590,000₫
 Đầm tơ 2 tầng bèo tay Đầm tơ 2 tầng bèo tay
3,590,000₫
 Đầm nhung bèo tròn Đầm nhung bèo tròn
3,590,000₫
 Đầm Linen tay dài hở lưng Đầm Linen tay dài hở lưng
2,590,000₫
 Đầm nhún vai tay dài Đầm nhún vai tay dài
2,790,000₫
 Đầm Linen 2 tầng bèo tay Đầm Linen 2 tầng bèo tay
2,890,000₫
 Đầm Linen sát nách nhún eo Đầm Linen sát nách nhún eo
2,690,000₫
 Đầm Linen rộng đắp tầng Đầm Linen rộng đắp tầng
2,790,000₫
 Đầm Linen A bèo nơ vai Đầm Linen A bèo nơ vai
2,690,000₫
 Đầm Linen A bèo 2 hông Đầm Linen A bèo 2 hông
2,790,000₫
 Đầm bèo khoét hông Đầm bèo khoét hông
2,790,000₫
 Đầm Linen phối bèo tròn Đầm Linen phối bèo tròn
2,690,000₫
 Đầm Linen sát nách 3 tầng Đầm Linen sát nách 3 tầng
2,790,000₫
 Đầm Linen 2 dây Ziczac sau Đầm Linen 2 dây Ziczac sau
2,590,000₫
 Đầm 2 túi chân rua Đầm 2 túi chân rua
2,190,000₫
 Đầm 2 túi Ramie thêu Đầm 2 túi Ramie thêu
2,390,000₫
 Đầm Linen thêu ráp lai chéo Đầm Linen thêu ráp lai chéo
2,790,000₫
 Đầm Linen cổ áo dài tay dài Đầm Linen cổ áo dài tay dài
2,790,000₫
 Đầm Linen cổ áo dài dáng A Đầm Linen cổ áo dài dáng A
2,590,000₫
 Đầm Linen sơ mi cổ tay đứt Đầm Linen sơ mi cổ tay đứt
2,590,000₫
 Đầm Linen sơ mi nẹp giữa lớn Đầm Linen sơ mi nẹp giữa lớn
2,590,000₫
 Đầm Linen ráp lai chéo phối mỏng Đầm Linen ráp lai chéo phối mỏng
2,390,000₫
 Đầm Linen 1 ly ngực Đầm Linen 1 ly ngực
1,890,000₫
 Đầm Linen 2 dây gấp giữa Đầm Linen 2 dây gấp giữa
1,890,000₫
 Đầm Linen sơ mi nơ ngực Đầm Linen sơ mi nơ ngực
2,590,000₫
 Đầm Linen nhiều nút dọc hông Đầm Linen nhiều nút dọc hông
2,590,000₫
 Đầm Linen nhún ngực lưng Đầm Linen nhún ngực lưng
2,190,000₫
 Đầm Linen nách vuông túi mổ Đầm Linen nách vuông túi mổ
1,890,000₫
 Đầm Linen 2 nơ vai ngắn Đầm Linen 2 nơ vai ngắn
1,890,000₫
 Đầm Linen ngắn 1 vai Đầm Linen ngắn 1 vai
1,890,000₫
 Đầm nhung 2 dây Ziczac sau Đầm nhung 2 dây Ziczac sau
3,590,000₫
 Đầm nhung độn vai Đầm nhung độn vai
5,490,000₫
 Đầm nhung 1 vai cắt thân Đầm nhung 1 vai cắt thân
4,990,000₫
 Đầm nhung độn vai A Đầm nhung độn vai A
5,490,000₫
 Đầm nhung hở lưng Đầm nhung hở lưng
3,590,000₫
 Đầm tơ nơ 1 vai 2 tà Đầm tơ nơ 1 vai 2 tà
3,590,000₫
Hết hàng
 Đầm lụa dài lệch thân(Lót) Đầm lụa dài lệch thân(Lót)
3,990,000₫