Resort 2021

 Áo choàng dài linen Áo choàng dài linen
2,590,000₫
 Áo Linen 2 dây gấp giữa Áo Linen 2 dây gấp giữa
890,000₫
 Áo Linen 2 dây nhún ngực Áo Linen 2 dây nhún ngực
890,000₫
 Áo Linen 2 dây peplum nhún Áo Linen 2 dây peplum nhún
990,000₫
 Áo Linen 2 dây thắt nơ ngực Áo Linen 2 dây thắt nơ ngực
990,000₫
 Áo Linen Bikini Áo Linen Bikini
590,000₫
 Áo Linen Blazer rộng dài Áo Linen Blazer rộng dài
2,590,000₫
 Áo Linen croptop 1 ly ngực Áo Linen croptop 1 ly ngực
890,000₫
 Áo Linen nách vuông túi mổ Áo Linen nách vuông túi mổ
990,000₫
 Áo Linen nhún ngực lưng Áo Linen nhún ngực lưng
990,000₫
 Áo Linen nhún ngực nơ vai Áo Linen nhún ngực nơ vai
990,000₫
 Áo Linen nút lỗ hông Áo Linen nút lỗ hông
1,090,000₫
 Áo Linen nút lỗ hông dài Áo Linen nút lỗ hông dài
2,190,000₫
 Áo Linen nút xéo 1 túi Áo Linen nút xéo 1 túi
1,290,000₫
 Áo Linen phối mỏng 2 túi ngực Áo Linen phối mỏng 2 túi ngực
1,690,000₫
 Áo Linen phối mỏng tay ngắn Áo Linen phối mỏng tay ngắn
1,490,000₫
 Áo Linen sát nách phối mỏng Áo Linen sát nách phối mỏng
990,000₫
 Đầm dài Linen nẹp V cổ lưng Đầm dài Linen nẹp V cổ lưng
2,990,000₫
 Đầm Linen 1 ly ngực Đầm Linen 1 ly ngực
1,890,000₫
 Đầm Linen 2 dây gấp giữa Đầm Linen 2 dây gấp giữa
1,890,000₫
 Đầm Linen nách vuông túi mổ Đầm Linen nách vuông túi mổ
1,890,000₫
 Đầm Linen nhiều nút dọc hông Đầm Linen nhiều nút dọc hông
2,590,000₫
 Đầm Linen nhún ngực lưng Đầm Linen nhún ngực lưng
2,190,000₫
 Đầm Linen ráp lai chéo phối mỏng Đầm Linen ráp lai chéo phối mỏng
2,390,000₫
 Đầm Linen sơ mi dài phối tà Đầm Linen sơ mi dài phối tà
2,790,000₫
 Đầm Linen sơ mi dài vạt bầu Đầm Linen sơ mi dài vạt bầu
2,890,000₫
 Đầm Linen sơ mi nẹp giữa lớn Đầm Linen sơ mi nẹp giữa lớn
2,590,000₫
 Đầm Linen sơ mi nơ ngực Đầm Linen sơ mi nơ ngực
2,590,000₫
 Liền quần Linen nhún ngực Liền quần Linen nhún ngực
1,890,000₫
 LQ Linen dài rút lưng LQ Linen dài rút lưng
2,890,000₫
 Quần Linen 2 lớp đan hông mỏng Quần Linen 2 lớp đan hông mỏng
2,190,000₫
 Quần Linen 3 sọc Quần Linen 3 sọc
1,990,000₫
 Quần Linen Bikini Quần Linen Bikini
590,000₫
 Quần Linen bo gấu mỏng Quần Linen bo gấu mỏng
1,990,000₫
 Quần Linen lưng dây thừng Quần Linen lưng dây thừng
1,890,000₫
 Quần Linen nút 1 bên xẻ trước Quần Linen nút 1 bên xẻ trước
2,190,000₫
 Quần Linen xẻ hông mỏng Quần Linen xẻ hông mỏng
1,990,000₫
 Short Linen đan hông mỏng Short Linen đan hông mỏng
1,390,000₫
 Short Linen lửng 3 sọc Short Linen lửng 3 sọc
1,390,000₫
 Short Linen lửng lai V Short Linen lửng lai V
1,390,000₫