Resort 2019

-10%
 Áo thắt nơ sau Áo thắt nơ sau
711,000₫ 790,000₫

Áo thắt nơ sau

711,000₫ 790,000₫

-10%
 Áo Linen đan hông Áo Linen đan hông
891,000₫ 990,000₫

Áo Linen đan hông

891,000₫ 990,000₫

-10%
 Áo cổ tim thắt dây lưng Áo cổ tim thắt dây lưng
891,000₫ 990,000₫

Áo cổ tim thắt dây lưng

891,000₫ 990,000₫

-10%
 Đầm Linen 2 tầng Đầm Linen 2 tầng
1,701,000₫ 1,890,000₫

Đầm Linen 2 tầng

1,701,000₫ 1,890,000₫

-10%
 Đầm Linen thắt nơ bên Đầm Linen thắt nơ bên
1,791,000₫ 1,990,000₫

Đầm Linen thắt nơ bên

1,791,000₫ 1,990,000₫

-10%
 Đầm Linen thắt khoen Đầm Linen thắt khoen
1,971,000₫ 2,190,000₫

Đầm Linen thắt khoen

1,971,000₫ 2,190,000₫

-10%
 Đầm dài đắp chéo nhún eo Đầm dài đắp chéo nhún eo
2,511,000₫ 2,790,000₫

Đầm dài đắp chéo nhún eo

2,511,000₫ 2,790,000₫

-10%
 Đầm dài tay loe chéo Đầm dài tay loe chéo
2,691,000₫ 2,990,000₫

Đầm dài tay loe chéo

2,691,000₫ 2,990,000₫

-10%
 Đầm dài V rộng (Lót) Đầm dài V rộng (Lót)
2,511,000₫ 2,790,000₫

Đầm dài V rộng (Lót)

2,511,000₫ 2,790,000₫

-10%
 Quần Linen đan hông short lót Quần Linen đan hông short lót
1,701,000₫ 1,890,000₫

Quần Linen đan hông short lót

1,701,000₫ 1,890,000₫

-10%
 Quần bo gấu túi ren Quần bo gấu túi ren
1,701,000₫ 1,890,000₫

Quần bo gấu túi ren

1,701,000₫ 1,890,000₫

-10%
 Quần Linen 2 lớp đan hông Quần Linen 2 lớp đan hông
1,971,000₫ 2,190,000₫

Quần Linen 2 lớp đan hông

1,971,000₫ 2,190,000₫

-10%
 Quần linen lửng lai V Quần linen lửng lai V
1,701,000₫ 1,890,000₫

Quần linen lửng lai V

1,701,000₫ 1,890,000₫

-10%
 Váy dài nút trước Váy dài nút trước
1,701,000₫ 1,890,000₫

Váy dài nút trước

1,701,000₫ 1,890,000₫

-10%
 Áo bèo ngực tay dài Áo bèo ngực tay dài
891,000₫ 990,000₫

Áo bèo ngực tay dài

891,000₫ 990,000₫

-10%
 Áo Linen Kimono bo eo Áo Linen Kimono bo eo
891,000₫ 990,000₫

Áo Linen Kimono bo eo

891,000₫ 990,000₫

 Áo Linen dáng A xéo Áo Linen dáng A xéo
890,000₫
-10%
 Áo cổ tim thắt dây lưng Áo cổ tim thắt dây lưng
891,000₫ 990,000₫

Áo cổ tim thắt dây lưng

891,000₫ 990,000₫

-10%
 Áo Linen thắt khoen Áo Linen thắt khoen
891,000₫ 990,000₫

Áo Linen thắt khoen

891,000₫ 990,000₫

-10%
 Áo thắt nơ sau Áo thắt nơ sau
711,000₫ 790,000₫

Áo thắt nơ sau

711,000₫ 790,000₫

-10%
 Short Linen đan hông Short Linen đan hông
1,251,000₫ 1,390,000₫

Short Linen đan hông

1,251,000₫ 1,390,000₫

-10%
 Quần lai ren ngang Quần lai ren ngang
1,701,000₫ 1,890,000₫

Quần lai ren ngang

1,701,000₫ 1,890,000₫

-10%
 Áo cổ V 1 túi ren Áo cổ V 1 túi ren
801,000₫ 890,000₫

Áo cổ V 1 túi ren

801,000₫ 890,000₫