Đầm Dài

 Đầm dài tay loe chéo  Đầm dài tay loe chéo
2,990,000₫
 Đầm dài V rộng (Lót)  Đầm dài V rộng (Lót)
2,790,000₫
 Đầm dài đan lưới 2 hông  Đầm dài đan lưới 2 hông
6,990,000₫
 Đầm dài ren lai tay  Đầm dài ren lai tay
2,990,000₫
 Đầm ngực vải xé hoa lan  Đầm ngực vải xé hoa lan
4,990,000₫
 Đầm dài kim sa xoắn eo  Đầm dài kim sa xoắn eo
4,790,000₫
 Đầm dài khoét xéo ngực  Đầm dài khoét xéo ngực
4,790,000₫
 Đầm dài eo xéo  Đầm dài eo xéo
4,590,000₫
 Đầm dài bèo dọc trước  Đầm dài bèo dọc trước
4,790,000₫