Đầm Dài

 Đầm lụa dài lệch thân Đầm lụa dài lệch thân
3,990,000₫
 Đầm lụa dài xẻ 1 bên Đầm lụa dài xẻ 1 bên
4,590,000₫
 Đầm lụa dài rút 1 hông Đầm lụa dài rút 1 hông
4,990,000₫
 Đầm dài 2 dây nhung lụa Đầm dài 2 dây nhung lụa
3,590,000₫
 Đầm dài V rộng (Lót) Đầm dài V rộng (Lót)
2,790,000₫
 Đầm dài suông Đầm dài suông
2,590,000₫
 Đầm dài tay loe chéo Đầm dài tay loe chéo
2,990,000₫
 Đầm dài đắp chéo nhún eo Đầm dài đắp chéo nhún eo
2,790,000₫
 Đầm dài sơ mi hai túi xéo Đầm dài sơ mi hai túi xéo
2,990,000₫
 Đầm dài ren lai tay Đầm dài ren lai tay
2,990,000₫
 Đầm dài sơ mi xẻ sau Đầm dài sơ mi xẻ sau
2,990,000₫
 Đầm dài 3 tầng Đầm dài 3 tầng
2,990,000₫
 Đầm dài lụa viền lai to (Lót) Silk 100% Đầm dài lụa viền lai to (Lót) Silk 100%
5,990,000₫
 Đầm dài đan lưới 2 hông Đầm dài đan lưới 2 hông
6,990,000₫
 Đầm dài lụa rã thân Đầm dài lụa rã thân
4,990,000₫
 Đầm dài vintage cổ V Đầm dài vintage cổ V
5,990,000₫
 Đầm dài lưới chân lưng A Đầm dài lưới chân lưng A
4,990,000₫
 Đầm dài bèo tay Đầm dài bèo tay
3,590,000₫
 Đầm dài bụng sole hở lưng Đầm dài bụng sole hở lưng
2,990,000₫
 Đầm dài lụa suông hoa chân Đầm dài lụa suông hoa chân
4,590,000₫