Đầm Ngắn

 Đầm Linen sơ mi nẹp giữa lớn Đầm Linen sơ mi nẹp giữa lớn
2,590,000₫
 Đầm Linen nách vuông túi mổ Đầm Linen nách vuông túi mổ
1,890,000₫
 Đầm Linen nhún ngực lưng Đầm Linen nhún ngực lưng
2,190,000₫
 Đầm Linen sơ mi nơ ngực Đầm Linen sơ mi nơ ngực
2,590,000₫
 Đầm Linen ráp lai chéo phối mỏng Đầm Linen ráp lai chéo phối mỏng
2,390,000₫
 Đầm Linen nhiều nút dọc hông Đầm Linen nhiều nút dọc hông
2,590,000₫
 Đầm Linen 1 ly ngực Đầm Linen 1 ly ngực
1,890,000₫
 Đầm Linen 2 dây gấp giữa Đầm Linen 2 dây gấp giữa
1,890,000₫
 Đầm 2 túi tay ren Đầm 2 túi tay ren
2,190,000₫
 Đầm nút sau tay ren Đầm nút sau tay ren
2,190,000₫
 Đầm Linen ngắn xẻ đùi Đầm Linen ngắn xẻ đùi
2,190,000₫
 Đầm Linen ngắn 1 vai Đầm Linen ngắn 1 vai
2,190,000₫
 Đầm xoè cổ V phối ren tay Đầm xoè cổ V phối ren tay
2,590,000₫
 Đầm xoè cổ V phối ren Đầm xoè cổ V phối ren
2,390,000₫
 Đầm lụa ngắn 1 vai Đầm lụa ngắn 1 vai
2,990,000₫
 Đầm lụa ngắn cổ đổ Đầm lụa ngắn cổ đổ
2,990,000₫
 Đầm lụa ngắn xẻ đùi Đầm lụa ngắn xẻ đùi
2,990,000₫
 Đầm lụa cổ V đắp Đầm lụa cổ V đắp
2,990,000₫
 Đầm lụa ngắn rút 2 hông Đầm lụa ngắn rút 2 hông
3,590,000₫
 Đầm lụa bút chì lệch ngực Đầm lụa bút chì lệch ngực
3,590,000₫
 Đầm Organza không tay Đầm Organza không tay
2,990,000₫
 Đầm Organza nút tam giác Đầm Organza nút tam giác
3,590,000₫
 Đầm lụa bèo 1 vai Đầm lụa bèo 1 vai
3,590,000₫
 Đầm Linen 2 nơ vai Đầm Linen 2 nơ vai
2,790,000₫
 Đầm nách vuông Ziczac Đầm nách vuông Ziczac
1,990,000₫
 Đầm lệch vạt Đầm lệch vạt
2,190,000₫
 Đầm 2 túi nổi không tay Đầm 2 túi nổi không tay
2,590,000₫
 Đầm dantol belt chỉ nổi Đầm dantol belt chỉ nổi
2,990,000₫
 Đầm 2 dây nút trước Đầm 2 dây nút trước
1,890,000₫
 Đầm Linen 2 tầng Đầm Linen 2 tầng
1,890,000₫
 Đầm Linen thắt nơ bên Đầm Linen thắt nơ bên
1,990,000₫
 Đầm 3 túi tay ngắn Đầm 3 túi tay ngắn
1,890,000₫
 Đầm cổ tim ráp lai chéo Đầm cổ tim ráp lai chéo
2,590,000₫
 Đầm cúp ngực xẻ sau Đầm cúp ngực xẻ sau
2,190,000₫
 Đầm nách vuông 2 túi Đầm nách vuông 2 túi
1,990,000₫
 Đầm 2 dây nhún lưng Đầm 2 dây nhún lưng
2,190,000₫
 Đầm cổ V đắp Đầm cổ V đắp
2,190,000₫
 Đầm sơ mi 2 túi mổ Đầm sơ mi 2 túi mổ
2,190,000₫
 Đầm 8 mảnh Đầm 8 mảnh
2,390,000₫

Đầm 8 mảnh

2,390,000₫

 Đầm Linen thắt khoen Đầm Linen thắt khoen
2,190,000₫