Đầm Ngắn

 Đầm 2 dây nhún lưng Đầm 2 dây nhún lưng
2,190,000₫
 Đầm 2 dây nút trước Đầm 2 dây nút trước
1,890,000₫
 Đầm cổ tim ráp lai chéo Đầm cổ tim ráp lai chéo
2,590,000₫
 Đầm 3 túi tay ngắn Đầm 3 túi tay ngắn
1,890,000₫
 Đầm cúp ngực xẻ sau Đầm cúp ngực xẻ sau
2,190,000₫
 Đầm Linen thắt khoen Đầm Linen thắt khoen
2,190,000₫
 Đầm Linen 2 tầng Đầm Linen 2 tầng
1,890,000₫
 Đầm linen thắt nơ bên Đầm linen thắt nơ bên
1,990,000₫
 Đầm Organza tay phồng khoét eo Đầm Organza tay phồng khoét eo
6,900,000₫
 Đầm gấm xoè hở 2 hông Đầm gấm xoè hở 2 hông
6,990,000₫
 Đầm ngắn đan hông Đầm ngắn đan hông
3,590,000₫
 Đầm ráp lai chéo gấm Đầm ráp lai chéo gấm
2,990,000₫
 Đầm sơ mi chân bèo Đầm sơ mi chân bèo
2,190,000₫
 Đầm ráp lai chéo Đầm ráp lai chéo
2,090,000₫
 Đầm phối organza nửa thân Đầm phối organza nửa thân
3,290,000₫
 Đầm nách vuông 2 túi Đầm nách vuông 2 túi
1,990,000₫
 Đầm mép cong ruybang hướng dương Đầm mép cong ruybang hướng dương
2,290,000₫
 Đầm mép cong ruybang cúc Đầm mép cong ruybang cúc
2,290,000₫
 Đầm không vai lai ren Đầm không vai lai ren
1,890,000₫
 Đầm hàng nút 1 hông Đầm hàng nút 1 hông
3,290,000₫
 Đầm gấm cúp ngực Đầm gấm cúp ngực
3,590,000₫
 Đầm gấm 2 dây Đầm gấm 2 dây
3,590,000₫
 Đầm ngắn đan hông Đầm ngắn đan hông
3,590,000₫