Kiêu Kỳ

 Đầm dài cổ đổ  Đầm dài cổ đổ
4,790,000₫
 Đầm dài peplum ống  Đầm dài peplum ống
4,990,000₫
 Đầm dài ren hoa rơi  Đầm dài ren hoa rơi
4,990,000₫
 Đầm dài vintage cổ V  Đầm dài vintage cổ V
5,990,000₫