Long Gown (Order)

 Đầm dài lụa bèo xếp tầng Đầm dài lụa bèo xếp tầng
8,900,000₫
 Đầm dài cúp ngực ren hoa Đầm dài cúp ngực ren hoa
10,900,000₫
 Đầm dài xếp ply vai Fur (Silk 100%) Đầm dài xếp ply vai Fur (Silk 100%)
10,900,000₫
 Đầm dài 1 vai hở eo (Silk 100%) Đầm dài 1 vai hở eo (Silk 100%)
10,900,000₫
 Đầm dài xẻ ngực Fur 3 tầng Đầm dài xẻ ngực Fur 3 tầng
12,900,000₫
 Đầm Organza tay phồng khoét eo Đầm Organza tay phồng khoét eo
6,900,000₫
 Váy 3 tầng chiffon (Silk 100%) Váy 3 tầng chiffon (Silk 100%)
6,900,000₫
 Đầm dài quấn hông (Silk 100%) Đầm dài quấn hông (Silk 100%)
9,900,000₫
 Áo cúp ngực 2 dây (Gấm) Áo cúp ngực 2 dây (Gấm)
1,890,000₫
 Đầm dài lụa 2 dây Đầm dài lụa 2 dây
3,390,000₫
 Đầm dài lụa phối nhung Đầm dài lụa phối nhung
7,990,000₫
 Đầm dài lụa chân lưới Đầm dài lụa chân lưới
4,290,000₫