Maxi dresses

 Đầm dài 2 layer  Đầm dài 2 layer
4,590,000₫
 Đầm dài 3 tầng  Đầm dài 3 tầng
3,290,000₫
 Đầm dài dập vai xếp ly  Đầm dài dập vai xếp ly
4,290,000₫
 Đầm dài lụa phối nhung  Đầm dài lụa phối nhung
263₫
 Đầm dài lụa suông hoa chân  Đầm dài lụa suông hoa chân
4,590,000₫
Hết hàng
 Đầm dài lưng lưới  Đầm dài lưng lưới
4,590,000₫
 Đầm dài lưới chân lưng A  Đầm dài lưới chân lưng A
4,990,000₫
 Đầm Linen 2 dây xẻ đùi  Đầm Linen 2 dây xẻ đùi
2,990,000₫
 Đầm yếm viền bính  Đầm yếm viền bính
2,790,000₫
 Sidelong net maxi dress  Sidelong net maxi dress
307₫