Maxi dresses

 Đầm dài 2 layer Đầm dài 2 layer
4,590,000₫
 Đầm dài 3 tầng Đầm dài 3 tầng
2,990,000₫
 Đầm dài bèo tay Đầm dài bèo tay
3,590,000₫
 Đầm dài bụng sole hở lưng Đầm dài bụng sole hở lưng
2,990,000₫
 Đầm dài Cfon 2 khoen 3 tầng Đầm dài Cfon 2 khoen 3 tầng
5,990,000₫
 Đầm dài Chiffon xếp pli Đầm dài Chiffon xếp pli
4,990,000₫
 Đầm dài lụa chéo ngực Đầm dài lụa chéo ngực
4,590,000₫
 Đầm dài lụa suông hoa chân Đầm dài lụa suông hoa chân
4,590,000₫
 Đầm dài lưng Y Đầm dài lưng Y
4,990,000₫
 Đầm dài lưới chân lưng A Đầm dài lưới chân lưng A
4,990,000₫
 Đầm dài ren lai tay Đầm dài ren lai tay
2,990,000₫
 Đầm dài vintage cổ V Đầm dài vintage cổ V
5,990,000₫
 Đầm Linen 2 dây xẻ đùi Đầm Linen 2 dây xẻ đùi
2,990,000₫
 Đầm yếm viền bính Đầm yếm viền bính
2,790,000₫
 Sidelong net maxi dress Sidelong net maxi dress
307₫
 Velvet silk maxi dress Velvet silk maxi dress
263₫