Sản phẩm mới (ưu tiên)

 Đầm lụa dài lệch thân  Đầm lụa dài lệch thân
3,990,000₫
 Đầm lụa dài rút 1 hông  Đầm lụa dài rút 1 hông
4,990,000₫
 Đầm lụa ngắn 1 vai  Đầm lụa ngắn 1 vai
2,990,000₫
 Đầm lụa ngắn cổ đổ  Đầm lụa ngắn cổ đổ
2,990,000₫
 Đầm lụa ngắn xẻ đùi  Đầm lụa ngắn xẻ đùi
2,990,000₫