TP Sự Kiện

 Đầm dài chiffon xếp pli  Đầm dài chiffon xếp pli
4,990,000₫
 Đầm dài hai tầng hở lưng  Đầm dài hai tầng hở lưng
4,590,000₫
 Đầm dài kim sa 2 dây  Đầm dài kim sa 2 dây
4,990,000₫
 Đầm dài kim sa xoắn eo  Đầm dài kim sa xoắn eo
4,790,000₫
 Đầm dài peplum ống  Đầm dài peplum ống
4,990,000₫
 Đầm dài vintage cổ V  Đầm dài vintage cổ V
5,990,000₫