Wedding Party

 Đầm dài 2 layer  Đầm dài 2 layer
4,590,000₫
 Đầm dài Chipfon 2 khoen 3 tầng  Đầm dài Chipfon 2 khoen 3 tầng
5,990,000₫
 Đầm dài lưng Y  Đầm dài lưng Y
4,990,000₫
 Đầm dài lưới chân lưng A  Đầm dài lưới chân lưng A
4,990,000₫
 Đầm dài nhiều tầng  Đầm dài nhiều tầng
6,990,000₫
 Đầm yếm viền bính  Đầm yếm viền bính
2,790,000₫